فهرست موضوعي مطالب توليدات فرهنگي معرفتي موسسه فرهنگي صابره(س)

 

 

مجموعه شرح زيارت عاشورا در محل موسسه فرهنگي صابره(س) به صورت سخنراني توسط استاد زاهدي در روزهاي جمعه تدريس شده است و تا كنون 75 جلسه از آن سپري شده است. اين مجموعه به صورت نوارها و CDهاي صوتي و تصويري ضبط و عرضه شده است. هر دو يا سه جلسه از اين دروس به صورت كتاب با قطع پالتويي تهيه خواهد شد و تا كنون 11 جلسه آن در قالب چهار كتاب توسط انتشارات موسسه فرهنگي صابره(س) به زيور طبع آراسته شده است. هر مجلد متناسب با محتواي بحث داراي نام و عنوان خاص خود مي باشد.

در عين حال مجموعه شرح زيارت عاشورا به صورت فشرده جهت استفاده محققين و ساير علاقمندان در چهار جلد با قطع وزيري تاليف شده است كه جلد اول آن با عنوان "اسرار عاشقان و مقامات عارفان" به زيور طبع آراسته گشته است.

جهت خريداري نوارهاي صوتي و VHS و  CDهاي صوتي و VCD دروس ذيل، با موسسه تماس بگيريد

شماره جلسه موضوع تدريس شده
1و2 در عظمت معارف و اسرار عرفاني نهفته در زيارت عاشورا
3و4 در اهميت هدايتهاي راهبردي زيارت عاشورا براي نجات فرهنگ و انديشه شيعه در عصر حاضر و نقشه عبور از بحرانهاي معاصر
5تا7 تفسير عرفاني و قرآني سلام، معارف و اسرار نهفته در سلام هاي پياپي به آستان مقدس حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)
8و9 معارف و اسرار نهفته در لقب ابا عبدالله در زيارت عاشورا
10و11 اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) به عنوان فرزند رسول خدا (ص) در زيارت عاشورا نهفته است
12 اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) به عنوان يابن اميرالمومنين در زيارت عاشورا نهفته است
13تا15 مباني جامعه شناسي اسلامي و فلسفه حكومت و امامت در عنوان اميرالمومنين از ديدگاه قرآن كه در زيارت عاشورا نهفته است
16

اسرار و معارفي كه در زيارت حضرت ابا عبدالله(ع) به عنوان فرزند حضرت فاطمه(س) نهفته است و مباني شناخت زن و نقش زن در حيات انساني در زيارت عاشورا

17و18 اسرار و معارفي كه در لقب ثارالله براي حضرت اباعبدالله در زيارت عاشورا نهفته است
19 مفاهيم و معارف نهفته در فراز السلام عليك و علي الارواح التي حلت بفنائك.... در زيارت عاشورا و عظمت مقام ياران و اصحاب اباعبدالله(ع)

1و2 بيان عظمت مصائب وارده بر حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)
3تا5 دسته بندي مصائب وارده بر حضرت ابا عبدالله الحسين(ع): الف-مصائب الحسين(ع) از تولد تا قبل از ورود به كربلا  ب- مصائب الحسين(ع) در كربلا و عاشورا  ج- مصائب الحين(ع) بعد از عاشورا
6 تبيين انواع گريه بر مصائب الحسين(ع) و بيان جايگاه گريه و نقش آن از ديدگاه معارف اهل البيت(ع)
7 تبيين رابطه مصائب الحسين(ع) با اهل اسلام و اهل آسمانها

1

پيام زيارت عاشورا در ميزان و كيفيت برخورد با دشمنان و چگونگي با منحرفين داخلي و خارجي و ماموريتهاي لعنت و نقش ان در فرهنگ قرآني

2

نمونه هايي از آيات قرآن كريم و رواياتي كه حقتعالي و رسول خدا(ص) و اهل بيت(ع) از كلمات بسيار تند و خشن در مورد دشمنان و منحرفين داخلي و خارجي استفاده نموده اند

3 فرهنگ لعنت و كاربرد آن در ادبيات اهل البيت(ع)
4و5 مباني جامعه شناسي تاسيس اساس ظلم و جور و نقش فرهيختگان و انديشمندان و سياست مداران منحرف در ايجاد بحران و براندازي نظام اسلامي در زيارت عاشورا
6و7 مصاديق جامعه شناسي تاسيس اساس ظلم و جور از ديدگاه زيارت عاشورا
8تا10 شناخت مقام و طهارت اهل البت(ع) از ديدگاه قرآن در زيارت عاشورا و معارف نهفته در آيه تطهير
11و12 جامعه شناسي زيارت عاشورا از ايجاد بحران و كودتاي سياسي توسط دشمنان عليه نظام اسلامي
13و14

جامعه شناسي گروه ها و كساني كه عليه حكومت فرهنگ و انديشه اهل البت(ع) به توطئه مي پردازند و كودتاي فرهنگي را پايه گذاري ميكنند

15 شرح دو نكته: 1- تكثير و ترويج نوارها و ساير توليدات موسسه را فقط عاشورائيان به عهده بگيرند   2- تطبيق مباحث امامت و ولايت مربوط به ائمه اطهار(ع) با شرايط امروز چگونه ممكن مي شود؟
16 نتايج انديشه و مكتب سياسي خلفا در زيارت عاشورا
17 تفاوت حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك در زيارت عاشورا
18 ويژگي هاي جامعه شناختي قاتلين و خونخواران عاشورا و حزب باد يا بي تفاوتها در زيارت عاشورا و نقش آنان در براندازي حكومت اهل البيت

1 معارف و اسرار نهفته در مفهوم برائت در زيارت عاشورا
2 لزوم اعتقاد به برائت از دشمنان اهل البيت(ع)
3 مواضع و موارد و مصاديق برائت
4و5 اقسام و انواع برائت
6 درجات برائت و تناسب برائت در مقابل ميزان انحراف و گناه منحرفين در جامعه اسلامي در زيارت عاشورا
7 جايگاه و اهميت دشمن شناسي در زيارت عاشورا و دقت در چگونگي دستورات الهي در انجام برائت
8 برائت از شيعيان، تابعين و اولياء دشمن اهل البيت(ع)
9 لزوم توسل به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) براي برائت جستن و بيان چگونگي و روش به احتزاز در آوردن پرچم "سلم"
10 بيان چگونگي به احتزاز درآوردن پرچم "حرب"
11و12 ويژگيهاي جامعه شناختي خلفاي بني اميه و بني مروان و آل زياد با استناد به منشور فرمان عمومي خليفه معتضد عباسي
13و14 نفوذ مباني انديشه كفر علمي يا نفوذ دانش كفر ورزي (پوزيتيويسم) در جمهوري اسلامي و وجوب برائت نظام جمهوري اسلامي از آن

1 معارف مستتر در فراز "بابي انت و امي" و سوختن و ذوب شدن در راه امام حسين(ع)
2 وادي طلب به عنوان مهمترين مراحل سلوك در زيارت عاشورا و بيان برخي از مقامات حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)
3 تفاوت مفهوم "طلب ثار" با "ثار" در زيارت عاشورا و بيان حق ولايت و امامت و حق مظلوميت در طلب ثار كه از وظايف عصر انتظار مي باشد
4 مصاديق تحقق طلب ثار، شرايط همكاري در ركاب امام منصور و 6 برنامه براي شيعه در شرايط معاصر
5و6 شرح فراز "مع امام منصور" و اسرار عرفاني نهفته در كلمات "معيت" و "امام" و "منصور"
7 اسرار معرفتي نهفته در عبارات "من اهل بيت محمد ص" ار فراز شريف "ان يرزقني طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد(ص)"
8 اسرار عرفاني نهفته در مفهوم كلمه "وجه" در فراز "اللهم اجعلني عندك وجيهاً بالحسين(ع)" از ديدگاه قرآن كريم
9 اسرار انشاء خلق آخر يا خلقت سوم در قرآن كريم و رابطه آن با حضرت حق تعالي و حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)
10 اسرار نهفته در فراز "وجيها بالحسين(ع)" و رابطه عرفاني مفهوم وجيه با حضرت حق تعالي و حضرت ابا عبدالله الحسين(ع)
11 اسرار نهفته در جمله "عليه السلام" و مفهوم دنيا و آخرت و توسل به ذيل كنيه مقدسه "اباعبدالله" در فراز "يا اباعبدالله"

1 اسرار و معارف نهفته در كلمه "تقرب" و مفهوم فراز شريف " اني اتقرب الي الله و..." در زيارت عاشورا
2 مفهوم تقرب جستن به امام حسن(ع) و حضرت اباعبدالله(ع) و ساير اهل البيت عليهم السلام
3 كسب تقرب به وسيله موالات و برائت
4و5 احزاب و گروههايي كه به خاطر خدا بايد از آنها برائت جست

بالاي صفحه

جهت خريداري نوارهاي صوتي و VHS و  CDهاي صوتي و VCD دروس ذيل، با موسسه تماس بگيريد

شماره جلسه موضوع تدريس شده
1 حالات قلبي: محبت به حضرت مهدي(عج)
2و3 حالات بيروني: ذكر عنايات حضرت مهدي(عج)
4 مودت به حضرت مهدي(عج) به عنوان محبت عملي
5و6و7 كرامات و مقامات حضرت مهدي(عج) و معرفت به ساحت مقدس آنحضرت
8و9و10 مواظبت و مراقبت منتظر فرج نسبت به قلب خود و شناخت نقش قلب در زندگي معنوي و مادي
فيلم ده جلسه فوق در قالب 3 عدد DVD تهيه شده است و آماده ارائه به علاقمندان مي باشد

1 دلايل ضرورت توجه به بحث جهاني شدن توسط امت اسلامي و بالاخص شيعيان : 1- دلايل قرآني و روايي 2- دلايل تجربي و علوم حسي 3- دلايل سياسي و اجتماعي
2 مفهوم جهاني شدن و جهاني سازي
3 بيان اينكه جهاني شدن امري تكويني است نه تاسيسي
4 تشريح اهداف امريكا از جهاني سازي
5 قرائت حضرت مهدي(عج) از جهاني شدن و وظيفه شيعيان . مسلمانان نسبت به جهاني شدن

1 جايگاه نيروي انساني در برنامه هاي استراتژيك
2 تبيين برنامه هاي دشمن براي منحرف كردن زنان
3 ديدگاه اسلام در مورد حقيقت و حكمت برتري كلامي زن نسبت به مرد
4 موضع اسلام در مورد حقيقت و حكمت ميل زيبا دوستي زن
5 ديدگاه اسلام در مورد حقيقت و حكمت ظرافت جسمي زن
6 بيان فلسفه خلقت، حقيقت، فطرت و وجود خارجي زن با توجه به آيات و روايات
7 معرفي زن به عنوان معمار بيت
8 تقابل انديشه هاي اسلام و جهان كفر در مورد عاطفه و احساس و تبيين برتري زن از عاطفه، نسبت به مرد
9 بيان اينكه حقيقت زن از جنس حضرت زهرا(س) است

1

مباني جنگ فرهنگي- ابزار آن مانند افكار عمومي- گستره وسيع حوزه عمل آن- اهداف و نتايج آن نظير كودتاي فرهنگي و كودتاي سياسي(رفراندوم)- مراحل و مشخصات كودتاي فرهنگي- مكانيسم و سيستم سازي شبهه- جبهه هاي گشوده شده توسط دشمن از طريق دموكراسي، صنايع فرهنگي و...

2 سختي هاي جنگ فرهنگي نسبت به جنگ نظامي به دليل پيچيدگي هاي آن و بي معرفتي هاي جبهه دوست نسبت به آن- چالش اصلي و حتمي انسان با جنگ فرهنگي- تفاوت بين دين و حكومت ديني- دشمن شناسي- تبيين مراحل كودتاي فرهنگي از ديدگاه زيارت عاشورا
3

لزوم ضرورت شناخت جنگ فرهنگي و مباني آن از ديدگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري- بيان متمايز بودن فرهنگ و تمدن و تشريح ويژگي هاي آنها- مراحل تبديل يك تفكر به يك نظام

4 تشريح جبهه جنگ رسانه اي
5 تشريح جبهه دموكراسي كه محل تاثير آن افكار عمومي و ابزار آن رسانه است- تبيين خاكريزهاي زده شده در اين جبهه يعني: حكومت قانون، آزادي، مردم سالاري، تكثرگرايي، آزادي مطبوعات، حقوق بشر و...
6

تشريح هدف دشمن از استحاله محتواي جمهوري اسلامي به جمهوري دموكراتيك- بيان ارتباط مردم سالاري، رسانه، جامعه مدني، تكثرگرايي، فمينيسم، پلوراليسم  معرفتي، هرمنوتيك، شايسته سالاري و انسان محوري با جمهوري دموكرتيك

7

تبيين راهكارهاي مقابله با حملات دشمن- لزوم ارائه تعريف جنگ فرهنگي از توطئه ها و جرمها و ريشه شناسي فرهنگي- ضرورت تغيير موضع نيروهاي جبهه مدافع نظام از دفاع و انفعال به حمله- لزوم شناخت سيستم سازي هاي دشمن- ضرورت آموزش نيروهاي قضايي و آموزش و پرورش و...

8

بيان ارتباط مهم دموكراسي با ليبراليسم، فراماسونري، هرمنوتيك، توريسم، تجدد و توسعه، اصلاحات، مشاركت، نهادهاي مدني و جهاني شدن و...

9 بيان مباني دموكراسي: اومانيسم- نقاط كور دموكراسي- اهداف آمريكا از توسعه دموكراسي در جوامع
10 تبيين معناي جناحهاي چپ و راست در سيستم سياسي ايران و ساير كشورها
11 غفلت نيروهاي مدافع نظام از جنگ فرهنگي همه جانبه دشمن عليه جمهوري اسلامي
12 مصاديق برخي از انحرافات فرهنگي در كشور و بيان عظمت خطرات بحرانهاي فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
13 تشريح جبهه جنگ سياسي و جبهه دموكراسي
14 شناخت آمريكا
15 تحليل حمله آمريكا به افغانستان- مبناي تمام جريانات منحرف در جامعه، فرهنگي است
16 جهاني شدن
17 جريان شناسي جبهه هاي فرهنگي دشمن در كشور

1 فلسفه ابتلائات از ديدگاه قرآن و روايات درباره تبيين اسرار حوادثي مثل سيل و زلزله و...
2 بيان تفاوت اجل مشروط و اجل مسمي- بيان تفاوت مفهوم قضا و قدر- سومين علت از دلايل ايجاد حوادث و بلاياي فردي و جمعي
3 آنگاه كه مرگ و ميرها و درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي هدف ابتلائات الهي باشد- مفهوم بلا و ابتلاء از ديدگاه قرآن و روايات
4 آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و  درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي عنايات الهي نهفته باشد
5 آنگاه كه حوادث اعم از فردي و جمعي و طبيعي و غير طبيعي رنگ فتنه به خود بگيرد
6 آنگاه كه در پس مرگ و ميرها و  درد و رنجها و حوادث طبيعي و غير طبيعي رنگ عذاب به خود بگيرد

1 تشريح شعر "بوي بهشت مي آيد" به نام شب وصال
2 شرح آثار سياسي ديانت و ولايت فاطمي
3 تشريح دو وديعه الهي فاطمي براي درك حقايق ملكوت
4 پيام شهادت حضرت فاطمه
5 تفسير سوره قدر طبق روايات از حضرت امام صادق

  ساير دروس

7جلسه سيري در مباحث اجتماعي و سياسي زيارت عاشورا
6جلسه تحليل حضور آمريكا در منطقه
54جلسه سيري در مباني تعليم و تربيت اسلامي
12جلسه مباني تعليم و تربيت اسلامي- دستگاه ادراكات وحياني
9 جلسه شرح خطبه فدكيه: تشريح احتجاج حضرت زهرا(س) با خليفه اول و اصحاب و سران قبايل اسلامي و سرداران و بزرگان جامعه
10جلسه اهل كوفه: بيان فلسفه تاريخ اهل كوفه و تطبيق آن با شرايط امروز
3جلسه اشاراتي از اسرار مرگ در قرآن كريم
7جلسه شرح برخي از مقامات و ادراكات قلبي با الهام از ريالران كريم و نهج البلاغه
7جلسه قرآن، مجموعه اي از اسرار ملك و ملكوت
7جلسه فرق مومن و مسلمان شناسنامه اي
7جلسه جنگ مغرها و كامپيوتر
7جلسه داستان حضرت موسي و عبد صالح در قرآن
7جلسه مشكل ائمه پيروزي ارزشها بود، نه پيروزي خودشان
7جلسه مصائب حضرت علي(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص)
7جلسه وظايف ما در پيشگاه حضرت زهرا(س)
10 جلسه مباني اصولگرايي از ديدگاه قرآن و روايات
در حال تدريس

دوره مديريت و تربيت اسلامي در تعليم و تربيت قرآني، از 20 خرداد 89 شروع شده و موضوعات آن در حال تدريس مي باشد. جهت اطلاع بيشتر، به بخش مربوطه در سايت مراجعه فرمائيد.

دروس مذكور در اشكال و صورتهاي زير عرضه مي گردد:

الف: نوارهاي صوتي و سي دي صوتي

ب:نوارهاي ويدئويي تصويري(vhs) و سي دي تصويري(vcd)

ج:جزوات درسي خاص هر درس كه پياده شده دروس مذكور و ويراستاري شده مي باشد

د:سؤالات امتحاني در برگه هاي مجزا موجود مي باشد.

ه: كتابهاي همراه

بالاي صفحه

 طرح و اجرا: موسسه فرهنگي صابره(س)

كليه حقوق محفوظ است

Email: Sabereh@Sabereh.ir