معرفي (اجمالي) دوره "تربيت استاد در مديريت و تعليم و تربيت قرآني"

 
كتاب نظريه تربيتي اسلام (متن كامل)
جلد اول- مولف: استاد زاهدي
موضوع اصلي در اين زمينه، بحث درباره فلسفه مباني تعليم و تربيت و تقابل آن در دو ديدگاه اسلام و غرب مي باشد كه در 15 فصل تبيين شده است.

 طرح و اجرا: موسسه فرهنگي صابره(س)

كليه حقوق محفوظ است

Email: Sabereh@Sabereh.ir